Toekomst van de Griekse welvaartHet herscheppen van sociaal-politieke werelden in Thessaloniki

Dit project onderzoekt de discussie over hoe de toekomst van Griekenland er op sociaal en politiek vlak uit moet zien. Na tien jaar crisis belooft de rechtse, conservatieve regering een efficiëntere staat. Sommige burgers vinden troost in deze beloften. Anderen verzetten zich tegen de regering vanwege haar gebruik van geweld en xenofobie. Dit project onderzoekt hoe deze discussie zich weerspiegelt in sociale voorzieningen, met vragen over de rol van de staat, de verantwoordelijkheden van burgers en wie als onderdeel van de Griekse samenleving wordt beschouwd.

Lees meer over dit onderzoek op de Engelstalige Greek welfare futures pagina.