Over het project

In heel Europa en daarbuiten staan welvaartsstaten onder druk. Door onstabiele economieën, groeiende onzekerheid en toenemende diversiteit kunnen deze staten niet langer de beloften van hun sociale contracten nakomen. Ze kunnen niet meer voldoen aan de verwachtingen die mensen van hen hebben. Het project Prototyping Welfare in Europe onderzoekt hoe verschillende partijen binnen en buiten de overheid opnieuw nadenken over welzijn en hoe ze de toekomst hiervan vormgeven. Antropologen hebben vaak gekeken naar sociale bewegingen en initiatieven van de bevolking die radicale alternatieven voor het huidige bestuur voorstellen. Maar er is veel minder aandacht besteed aan hoe dit opnieuw nadenken gebeurt in minder radicale, door de staat goedgekeurde contexten. Deze contexten zijn echter waarschijnlijk een voorproefje van hoe de toekomst eruit zal zien.

Met financiering van een NWO Vici-subsidie onderzoekt hoofdonderzoeker Anouk de Koning samen met Tessa Bonduelle, Martha Kapazoglou en Vénicia Sananès de herziening van welzijn in vier Europese steden: Amsterdam, Londen, Marseille en Thessaloniki. Door middel van etnografische casestudies en diepgaande vergelijkingen willen ze inzicht bieden in hoe de toekomst van de Europese welvaartsstaten en sociaal-politieke structuren opnieuw wordt vormgegeven in deze kritieke tijd.

Het team onderzoekt hoe verschillende actoren - zoals gemeenten, scholen, liefdadigheidsinstellingen, NGO's, kerken, gemeenschapsgroepen en sociale ondernemingen - zich de verzorgingsstaat, het sociale contract en de bredere sociopolitieke wereld opnieuw voorstellen. Dit doen ze terwijl ze essentiële sociale diensten leveren, bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, huisvesting, gezondheid en onderwijs. Als de traditionele welvaartsstaat niet in staat is om menselijke noden te lenigen, welke actoren nemen dan publieke verantwoordelijkheden op zich en voor welke groepen? Hoe veranderen projecten en beleidsmaatregelen die streven naar een andere benadering van welzijn, het bestuur, tradities, welzijnsstructuren en maatschappelijke opvattingen in hun dagelijkse uitvoering? Welke nieuwe oplossingen en structuren worden door deze inspanningen voorgesteld en ontwikkeld? Welke toekomst van de welvaartsstaat wordt hiermee in de praktijk geschetst?