Verlaten terreinSociale initiatieven en de verbeelding van de toekomst in Marseille

Marseille combineert grote ongelijkheden en armoede met een lange geschiedenis van sociale initiatieven en wederzijdse hulp. Dit project bestudeert sociale initiatieven die op vernieuwende wijze dringende sociale behoeften en ongelijkheden aanpakken, en vraagt welke toekomstvisies ze bieden op een kritiek politiek moment.

Marseille kent de armste wijken en grootste ongelijkheden van Frankrijk en heeft een lange geschiedenis van conservatief bestuur. Mede hierdoor zijn er in de stad veel sociale en solidaire initiatieven ontstaan om in dringende behoeften te voorzien en schrijnende ongelijkheden aan te pakken. Veel van deze initiatieven proberen gebieden en bevolkingsgroepen die door de overheid verlaten zijn, weer aan te haken. Zij sporen overheidsinstanties aan de zorg voor deze gemarginaliseerde groepen en gebieden weer op zich te nemen. Met zijn rijke traditie van sociale mobilisatie en onder recent links politiek leiderschap biedt Marseille inzicht in de vernieuwde contouren van de verzorgingsstaat en een mogelijke politieke toekomst. 

Dit onderzoek zoomt zowel in op initiatieven die in nauwe samenwerking met de gemeente of regio zijn ontwikkeld, als op initiatieven die onafhankelijk zijn opgezet. We vragen hoe deze projecten in hun alledaagse gang van zaken nieuwe sociaal-politieke werelden verbeelden en creëren. Welke rol zien ze voor burgerinitiatieven, voor verenigingen en voor overheidsactoren? Hoe geven ze vorm aan de relaties tussen de staat en gemarginaliseerde en verlaten delen van de bevolking? Hoe gaan ze om met sociale ongelijkheden en wat voor nieuwe vormen van collectiviteit en solidariteit ontwikkelen ze? 

In ons overkoepelende project vergelijken we inzichten uit Marseille met die uit soortgelijke initiatieven in Amsterdam, Thessaloniki en Londen. Wat vertellen deze initiatieven ons over de toekomst van de verzorgingsstaat in Europa op een kritiek moment?