Αντιμετωπίζοντας το κοινωνικό αποκλεισμό στη Μασσαλία:Κοινωνικά Προγράμματα και Οράματα για το Μέλλον της Πόλης

Από τη μια, η Μασσαλία διακρίνεται από βαθιές ανισότητες και φτώχεια, ενώ από την άλλη, χαρακτηρίζεται από μια μακρά παράδοση κοινωνικών πρωτοβουλιών και αλληλοβοήθειας. Εστιάζω σε προγράμματα για την αντιμετώπιση επειγουσών κοινωνικών αναγκών, διερευνώντας τα οράματα που προβάλλουν για το μέλλον σε μια πολιτικά κρίσιμη στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα στη σελίδα Militant Futures? στα αγγλικά.