Άμεσα δίκτυα κοινωνικής πρόνοιας:Επανασχεδιάζοντας κοινωνικές υπηρεσίες στο επισφαλές Άμστερνταμ

Στην Ολλανδία, υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη κοινωνική παροχή μετατοπιζονται όλο και περισσότερο σε τοπικές κοινότητες, οι οποίες συχνά διέπονται από επισφάλεια. Το Άμστερνταμ πρωτοπορεί στη δημιουργία ενός πιο άμεσου και διαπροσωπικού δικτύου κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο έχει ως βάση του τη γειτονιά. Διερευνώ πως σχετικοί φορείς, περιορισμένοι από τους λιγοστούς υπάρχοντες πόρους, βασίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις για να αναδιαμοφώσουν το πεδίο κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο οραματίζονται ως κοινωνική υποδομή.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα στη σελίδα The heart of welfare στα αγγλικά.