Σχετικά με το έργο

Σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας καταρρέει. Μπροστά σε ασταθείς οικονομίες συνθήκες, στη διευρυμένη επισφάλεια και την αυξανόμενη διαφορετικότητα, οι θεσμοί της κοινωνικής πρόνοιας αποδεικνύονται ανίκανοι να ανταποκριθούν στα υπάρχοντα κοινωνικά συμβόλαια και προσδοκίες για το τι μπορεί να παρέχει το κράτος. Το ερευνητικό πρόγραμμα, “Αναπτύσσοντας Νέα Μοντέλα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ευρώπη”, εξετάζει το τρόπο με τον οποίο κρατικοί και μη-κρατικοί φορείς επαναπροσδιορίζουν τη κοινωνική πρόνοια και αναδιαμορφώνουν το μέλλον της. Οι ανθρωπολόγοι έχουν επικεντρωθεί εδώ και καιρό σε κοινωνικά κινήματα και σε από τα κάτω οργανωμένες πρωτοβουλίες, ώστε να εντοπίσουν εναλλακτικές στις υπάρχουσες διακυβερνητικές ρυθμίσεις. Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις προσπάθειες που γίνονται σε λιγότερο ριζοσπαστικούς χώρους—χώροι οι οποίοι συνδέονται με κρατικούς φορείς—παρόλο που εκεί είναι πιο πιθανό να διαμορφωθούν μελλοντικές προοπτικές.

Χρηματοδοτούμενη από την επιχορήγηση Vici της NWO, η επικεφαλής ερευνήτρια Anouk de Koning, μαζί με τις Tessa Bonduelle, Martha Kapazoglou και Vénicia Sananès, ερευνούν την αναδιαμόρφωση της κοινωνικής πρόνοιας σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις: Άμστερνταμ, Λονδίνο, Μασσαλία και Θεσσαλονίκη. Χρησημοποιώντας εθνογραφικές περιπτώσεις και κάνοντας αναλυτικές συγκρίσεις, ελπίζουν να ανιχνεύσουν πως διαμορφώνεται το μέλλον της κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη  και τις κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες που αναδύονται.

Η ομάδα διερωτάται πώς μια ποικιλία φορέων –φεορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ΜΚΟ, εκκλησίες, κοινοτικές ομάδες και κοινωνικές επιχειρήσεις – επαναδιαπραγματεύεται τη κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό συμβόλαιο και τις κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες που τις περιβάλλει, καθώς παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά που σχετίζονται με το φαγητό, τη στέγαση, την υγεία και την εκπαίδευση. Όταν καθιερωμένες κοινωνικές προσεγγίσεις αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις σε έκτακτες ανθρώπινες ανάγκες, ποιοι φορείς αναδύονται για να αναλάβουν δράση; Τι ρόλους αναλαμβάνουν και ποιους βοηθούν στη πράξη; Πώς αναδιαμορφώνουν διακυβερνητικές παραδόσεις, προνοιακές δομές και κοινωνικοπολιτικές φαντασιώσεις μέσα από τη καθημερινή τους δράση; Τι μέλλοντα προεικονίζουν στη πράξη;