Αναδιαμορφώνοντας τη κοινωνική πρόνοια στη Βρετανία:η κοινωνική παροχή στο μεσοδιάστημα

Καθώς το Βρετανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αποτυγχάνει να διασφαλίσει στους πολίτες πρόσβαση σε τρόφιμα, καύσιμα και στέγαση, διάφοροι φορείς παρέχουν αυτό που αποκαλώ "πρόνοια στο μεταξύ" - με άλλα λόγια, προγράμματα που παρουσιάζονται ως προσωρινές μορφές βοήθειας. Διερευνώ τις συλλογικές διαρρυθμίσεις που αναδύονται μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα και τον τρόπο με τον οποίο αναδιαμορφώνουν τη βρετανική πρόνοια.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα στη σελίδα Recasting British welfare στα αγγλικά.