De staat van welvaart in het VKSociale voorzieningen in tijden van permanente crises

In het Verenigd Koninkrijk zijn recente crises, zoals de COVID-19-pandemie en de stijgende kosten van levensonderhoud, met elkaar verweven geraakt. Dit heeft geleid tot voortdurende behoeften en heeft het traditionele idee van welzijn als tijdelijke en beperkte maatregelen uitgedaagd. Dit onderzoek richt zich op hoe verschillende actoren, zoals lokale overheden, liefdadigheidsinstellingen, adviseurs, sociale ondernemingen en scholen, samenwerken om onvervulde basisbehoeften aan te pakken tijdens langdurige crises. Hierbij wordt gestreefd naar een herdefiniëring van het welzijnslandschap in het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer over dit onderzoek op de Engelstalige Recasting British welfare pagina