Πώς αναδιαμορφώνεται το μέλλον της κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη αυτή τη κρίσιμη στιγμή;

Το ερευνητικό πρόγραμμα, “Αναπτύσσοντας νέα μοντέλα κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη: Πειράματα στο Κράτος και την Κοινωνία”, εξετάζει πώς επανασχεδιάζεται η κοινωνική πρόνοια ενόψει εντεινόμενης επισφάλειας και αυξανόμενων αναγκών σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις. Ποιοι ανταποκρίνοται στις έκτακτες ανθρώπινες ανάγκες όταν οι υπάρχοντες κοινωνικοί φορείς αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις; Και πώς διαμορφώνεται το μέλλον της κοινωνικής πρόνοιας μέσα από προγράμματα που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις;